Zero Beach és un projecte creat per la fundació rezero i l’associació eco-union que té com a objectiu principal definir un protocol de prevenció de deixalles marines en el marc dels plans municipals de prevenció de residus i d’ordenances i normatives vinculants (com les de residu zero, prohibició dels plàstics d’un sol ús, etc.).
Zero Beach vol ser un referent de qualitat de cara a l’usuari per distingir el bon estat mediambiental de les platges de Catalunya.
El projecte es durà a terme en dues etapes:

-Fase d’investigació
-Fase pilot: Implementació de les estratègies definides als protocols en un municipi costaner de Catalunya, on s’aplicaran les noves mesures acordades i es faran petites campanyes de sensibilització destinades a usuaris de les platges

Posteriorment s’analitzarà la feina feta i es reformularà el document segons els resultats obtinguts. Tots aquests elements acabaran amb la creació del protocol, que serà presentat al Blue eco-forum que celebrarem a finals d’any.

Amb aquest projecte pretenem:

·Dissenyar protocols de prevenció de deixalles marines i residus orgànics a platges catalanes
·Implicar activament a 3 municipis del litoral català en la prevenció de deixalles marines a platges
·Testar a partir de proves pilot la implantació de diverses mesures de prevenció de residus a les platges i analitzar els resultats obtinguts
·Sensibilitzar i aconseguir la participació dels usuaris de les platges i altres agents econòmics sobre la prevenció de deixalles marines a les platges
·Millorar els sistemes de prevenció de deixalles marines i residus orgànics específics per platges
·Fomentar canvis legislatius a diverses administracions municipals i supramunicipals per establir de manera permanent els protocols de prevenció

Zero Beach compta amb el finançament de l’Agència Catalana de Residus i amb el suport econòmic de BeMed.

ACCIONS

Sessió de treball amb múltiples actors público-privats on es presentarà i revisarà el protocol Zero Beach

Realització de proves pilot del protocol a tres municipis

Campanya de sensibilització dirigida a usuaris recreatius de platges

Informe d’implementació dels protocols als municipis de l’AMB

SEGUEIX-NOS A LES XARXES!

Amb el suport de