Skip to main content

eco-union és una organització sense ànim de lucre que té com a objetiu promoure la transició cap a la sostenibilitat a Europa i a la regió mediterrània

Els nostres projectes estan vinculats principalment al desenvolupament i implementació de polítiques públiques, amb un enfoc sobre l’anàlisi i la gestió; a la formació de professionals en competencies verdes i a la divulgació de coneixement sobre la transició cap a una economia verda i inclusiva al mediterrani.

Àrees de treball

aa

         Energa

i canvi climàtic

  Economia verda

          i blava

       Gobernança

Turisme, ciutats

      i mobilitat

Els nostres valors

Com associació independent sense ànim de lucre, ens definim pel compromís, la multi-disciplinarietat i la inter-culturalitat dels nostres socis i col·laboradors per oferir solucions creatives i duradores a problemes complexes relacionats amb la sotenibilitat.

Àmbit d’actuació

La nostra filosofia d’actuació combina una reflexió global sobre reptes i oportunitats en el marc de la sostenibilitat amb accions que pretenen crear una millora social, econòmica i mediambiental a nivell local. Gràcies a la nostra extensa xarxa de socis internacionals, actuem a nivell Europeu, a la regió mediterrània i a la ciutat de Barcelona. 

Desenvolupament sostenible

En els darrers anys l’espècie humana ha sotmès al planeta a una explotació desmesurada per cobrir les demandes creixents d’aliment, aigua, materies primes i energia, generant una perdua de biodiversitat i alterant el funcionament dels ecosistemes vitals per a la humanitat.

eco-union busquem solucions per trobar un equilibri entre el desenvolupament econòmic, el benestar social i la protecció del medi ambient mitjançant canvis  en el nostre estil de vida i amb la participació activa de tots els sectors de la societat.

Missió

eco-union fomenta una nova cultura ambiental en les persones i en les organitzacions a través de la investigació, la capacitació, la reflexió i la cooperació. Des de l’associació pretenem generar agents de canvi en les empreses, institucions, administracions, liders d’opinió, directius, professionals i ciutadans per catalitzar la transició cap a un nou paradigma de sostenibilitat.

Visió

eco-union té l’ambició de seguir treballant per convertir-se en una organització referencia en l’àmbit euro-mediterrani que defensa i promou la transició de la societat cap a un model més sostenible. La nostra finalitat és garantitzar el benestar de les generacions actuals i futures a través del desenvolupament sostenible del planeta. 

Economia verda

La economia verda inclusiva permet protegir el medi ambiente, tenir cura de les persones i garantitzar el benestar col·lectiu. eco-union treballa per la transició de l’economia cap a la sostenibilitat amb l’integració del rol clau dels ecosistemes, la generació de llocs de treball dignes i la promoció d’ empresas ambiental i socialment responsables.

eco-union impulsa projectes d’investigació, sensibilització, cooperació i formació a nivell local, regional i internacional.: formem part de la Green Economy Coalition i organitzem els Global Eco Forum, esdeveniments euro-mediterranis que reuneixen experts en sostenibilitat per crear un diàleg constructiu i abordar les problemàtiques medi ambientals més rellevants en la nostra zona d’actuació.

Mobilitat i ciutat sostenible

A eco-union donem suport al desenvolupament de models urbans sostenibles basats en infraestructures i edificis de baixes emissions de Co2; un ús eficiente i racional de l’aigua i l’energia; la reutilizació dels residus en una economia circular; una mobilitat baixa en carboni i basada en el transport públic i una economia diversificada i inclusiva.

eco-union aposta i lidera aquest canvi de paradigma com soci actiu de la European Environmental Bureau i membre electe del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de la ciutat de Barcelona. Entre altres iniciatives, organitzem el Mobility eco-forum i l’Energy, City & Climate Forum, dins el Global eco-forum i hem participat en el projecte europeu transport learning.

Energia i clima

eco-union busca solucions innovadores i de llarga durada per contribuir a la mitigación i desacceleració del canvi climàtic, la popularització i democratització de les energies renovables, i l’ús eficient de l’aigua i les matèries primeres a nivell territorial i organitzatiu.

En aquest àmbit col·laborem amb xarxes com la Climate Action Network, l’European Environmental Bureau i MIO-ECSDE. Organitzem l’Energy, City & Climate Forum i el Blue eco-forum, dins del Global eco-forum. En el passat també vem participar en el projecte europeu Gota.

Xarxes

Amb l’objectiu de crear sinèrgies i d’ampliar el seu impacte, eco-union es socia activa de les següents xarxes: