Skip to main content

Eco-union és una associació ambiental fundada l’any 2005 per un grup multidisciplinari de professionals i ecoactivistes que defensen la transició cap a models de desenvolupament sostenible de la regió euro-mediterrània a través de la vinculació de l’economia i l’ecologia.

A eco-union treballem de manera independent, horitzontal i participativa, mitjançant projectes amb diferents enfocs i grups de treball. Ens articulem a partir d’un equip tècnic base, el teixit de socis de l’associació i una extensa xarxa de col·laboradors que ens donen suport segons el tipus de projectes en desenvolupament.

No dubtis a contactar amb nosaltres si consideres que pots sumar a la nostra causa.

Socis

A eco-union ens regim pels actuals Estatuts, per l’Assamblea General i pels òrgans directius. El paper dels socis és clau en la presa de decisions, en les assamblees i en la col·laboració, concepció i execució dels projectes duts a terme, sent fundamentals per al funcionament de l’associació.

Contem amb dos tipus de socis diferents:

·Socis de ple dret
·Socis col·laboradors

Els dos tipus de socis són actors particep dels projectes i les activitats promogudes per eco-union.

Posem a la disposició de qui ho sol·liciti els estatuts d’eco-union aprovats el 2012 on es detalla el paper de cada tipus de soci i les seves obligacions i drets com a membres actius de l’entitat:

Estatuts d'eco-union

 

Col·laboradors

Contem regularment amb el suport de col·laboradors nacionals i internacionals, organitzacions europees, professionals experimentats i universitaris per a coordinar els projectes d’investigació. Eco-union té un llarg recorregut elaborant projectes en conjunt amb altres organitzacions catalanes, espanyoles i europees.

Junta

junta2014b

L’òrgan suprem d’eco-union és l’Assamblea de Socis que es reuneix un cop l’any i que delega en la Junta i l’equip tècnic les decisions executives.

Som una organització permeable i oberta que busca la col·laboració activa i la involucració de la ciutadania que comparteix els nostres objectius. Contacta amb nosaltres si vols participar en els nostres projectes.

Consell assesor:

Xarxes a les que pertanyem