Skip to main content

Viatjar amb avió per motius laborals és una pràctica molt comuna per a alguns treballadors. Tot i això, en rutes populars com Madrid-Barcelona, ​​optar pel tren en lloc de l’avió pot disminuir la petjada de carboni del treballador en un 75%. No obstant això, molt poques empreses han incorporat el tren a les seves polítiques de viatges corporatius, segons el nou estudi de la campanya Travel Smart.

Els viatges de negocis representen entre el 15-20 % del transport aeri mundial. En un moment en què les empreses intenten reduir la seva petjada de carboni, reduir els vols de negocis és una manera senzilla de complir els objectius de sostenibilitat. El tren és una opció viable i desitjable per a les empreses que operen a Europa i als Estats Units. Malgrat això, són molt poques les empreses que inclouen el tren en les seves polítiques de viatges de negocis. Aquesta és la conclusió principal d’un nou informe de la campanya Travel Smart i Transport & Environment.

Poques empreses fomenten activament els viatges amb tren entre els seus treballadors. La campanya Travel Smart va enquestar 322 empreses per demanar informació sobre les seves pràctiques en matèria de política de viatges. De les empreses que van respondre l’enquesta, 28 han establert polítiques per canviar els vols de negocis pel tren. Cal destacar que 294 empreses no tenen polítiques o no han estat identificades com a posseïdores de polítiques específiques per canviar de l’avió al tren. Aquesta és una observació preocupant, atesa la urgència de la crisi climàtica.

Entre els enquestats, la campanya Travel Smart destaca 7 empreses amb polítiques ferroviàries ambicioses: Mapfre, Swiss Re, Steelcase, ABN Amro, Publicis Group, Ante Group i Simon Kucher. Entre les polítiques identificades es troba que:

  • Van establir un pressupost de carboni per a viatges d’empresa o departament.
  • Van fixar un objectiu per canviar una part dels seus viatges amb avió pel tren.
  • Els empleats han de fer servir el tren en lloc de l’avió per a viatges inferiors a una determinada quantitat d’hores o quilòmetres.
  • Les empreses destinen pressupostos de viatge més elevats per fomentar els viatges amb tren.
  • S’ofereix als treballadors la possibilitat de reservar bitllets de primera classe sempre que sigui factible.
  • Les empreses atorguen vacances addicionals als empleats si utilitzen el tren o un transport amb baixes emissions de carboni.

Per a aquesta investigació, es va demanar a les empreses que presentessin dades sobre els quilòmetres recorreguts amb avió i tren el 2019 en comparació amb el 2022. 14 empreses van presentar dades i, en tots els casos, les empreses havien reduït els quilòmetres recorreguts amb avió. Com a conseqüència, 6 de les 14 havien augmentat els viatges amb tren.

La campanya Travel Smart, de la qual eco-union forma part, anima les empreses a seguir l’exemple de les 7 companyies esmentades i a establir polítiques ambicioses de viatges amb tren que els permetin reduir significativament les emissions dels viatges corporatius.

Llegeix l’informe complet aquí