Skip to main content

El passat 21 d’abril va tenir lloc un taller sobre Economia Circular Justa al recinte modernista de l’Hospital Sant Pau (Barcelona), coordinat pel projecte de recerca europeu JUST2CE. El taller va ser organitzat per les entitats MedWaves i eco-union i va comptar amb el suport de la UAB, la Universidad de Vigo, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’Agència de Residus de Catalunya.

El projecte JUST2CE (just transition to circular economy) és un programa de recerca europeu que té com a objectiu comprendre, de manera crítica, en quines condicions és possible i desitjable una transició responsable, inclusiva i socialment justa cap a l’economia circular. Per a això, s’investiguen els factors tècnics, geopolítics i socials que faciliten o obstaculitzen aquesta transformació i els aspectes que contribueixen al desenvolupament de mesures polítiques de transició.

L’objectiu del taller era reflectir i analitzar els impactes de la transició cap a l’economia circular i debatre sobre escenaris per a una transició justa. Hi van assistir més de 50 persones de diferents organismes i entitats públiques, comunitàries i privades de Catalunya i la resta d’Espanya.

Durant la jornada, els assistents van exposar idees sobre el desenvolupament de pràctiques circulars i la incorporació de criteris de justícia social i economia solidària. També es van identificar reptes i accions a implementar per millorar el desenvolupament de models d’economia circular justa.

Al llarg del taller, els participants van expressar la necessitat de cooperar i afavorir, des de l’administració, la creació i el bon funcionament d’entitats i iniciatives circulars que adoptin criteris socials i solidaris. A més, també es va parlar sobre la gran dificultat de passar d’un sistema de producció lineal a un model d’economia circular justa que integri aspectes d’innovació social. Això es pot deure a la falta de competitivitat dels models alternatius al lineal, la falta de suport financer, una regulació ineficaç o inexistent i a la falta de sensibilització i coneixement sobre els impactes socials i ambientals del model productiu actual.

Es va assenyalar la gran importància de fer valdre les noves iniciatives que treballen sobre el principi de circularitat econòmica i que desenvolupen esquemes d’innovació social. També es va posar l’accent en el perill de l’ecoblanqueig i la desinformació que pot generar, així com la conveniència d’educar i donar a conèixer les relacions polítiques, econòmiques, socials i ambientals en els sectors productius i tecnològics i a la societat.

Descarrega la nota de premsa sobre el taller aquí.