Skip to main content

Una nova anàlisi de dades revela que només una minoria d’eurodiputats va actuar durant el mandat 2019-2024 per protegir el clima, la naturalesa i la qualitat de l’aire a Europa

BirdLife Europe, Climate Action Network Europe, European Environmental Bureau, Transport & EnvironmentWWF han desenvolupat un marcador interactiu que avalua l’exercici del Parlament Europeu el 2019-2024.

El panell examina el comportament de votació individual de cada eurodiputat durant la legislatura 2019-2024 i els qualifica segons les recomanacions de votació de les cinc organitzacions mediambientals europees. Això mostra el compromís de cada eurodiputat amb la sostenibilitat mediambiental: el resultat és una puntuació sobre 100. Els resultats se sumen al marcador dels grups polítics i partits nacionals representats al Parlament Europeu.