Habilitar punts d’inflexió positius cap a transicions d’energia neta a regions intensives en ús de carbó i emissions de carboni

TIPPING+ proporcionarà una comprensió profunda i empírica de les ciències socials dels canvis fonamentals als patrons sociodemogràfics, geogràfics, psicològics, culturals, polítics i econòmics que donen lloc a punts d’inflexió socioecològics (SETP), tant positius com negatius en relació amb sistemes energètics regionals. Aquests coneixements empírics i teòrics donaran nova llum sobre les interdependències entre els canvis en les estructures socioculturals regionals i els requisits tecnològics, reguladors i relacionats amb la inversió per adoptar (o no adoptar) camins de desenvolupament competitiu, baix en carboni i d’energia neta a Regions seleccionades d’estudi de casos intensius en carboni i carbó (CCIR).

L’objectiu general del projecte és comprendre per què i en quines condicions un determinat sistema socioecològic regional que depèn en gran mesura del carbó i activitats intensives en carboni pot passar a una trajectòria de desenvolupament d’energia neta i baixa en carboni o, per contra, pot caure en una trajectòria oposada, amb totes les seves implicacions negatives. Cap a aquest objectiu, l’enfocament principal de TIPPING+ és la coproducció participativa de coneixement sobre les forces motrius i les intervencions deliberades de propina que condueixen a l’aparició de punts d’inflexió positius cap a les transicions d’energia neta a les CCIR europeus.

Per a més informació, visita la pàgina web del projecte: https://tipping-plus.eu

TIPPING+ ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 884565.