Cap a un turisme costaner i marítim sostenible al voltant de les regions marines

Blue Tourism Initiative és un projecte centrat en l’anàlisi i l’avaluació del turisme costaner i marítim mundial. Comprèn una anàlisi del sector a nivell regional, així com iniciatives regionals ampliables per reforçar la governança marítima i la gestió mediambiental al sector costaner i marítim.

Les zones costaneres i marítimes són regions molt atractives per als turistes de tot el món i el turisme costaner i marítim ha esdevingut un sector econòmic important per als països amb costes accessibles i atractives. Tot i això, els subsectors i activitats relacionades amb el turisme costaner i marítim comporten importants danys mediambientals.

Per tant, un repte clau és promoure pràctiques turístiques sostenibles “blaves” a les zones costaneres i marines, fomentant externalitats positives per al medi ambient, els treballadors i les comunitats locals. El turisme continua sent una indústria globalitzada i, no obstant, fragmentada, que ha de ser gestionada i regulada a diverses escales espacials, temporals i geogràfiques.

Aquest repte és especialment rellevant avui dia, en el context de la recuperació de la crisi turística relacionada amb la Covid-19. Les enormes inversions previstes als plans de recuperació ofereixen una oportunitat única per transformar el sector turístic en un sector més just i sostenible.

Per a més informació, visiteu la pàgina web del projecte: https://bluetourisminitiative.org/