Cap a un turisme responsable i inclusiu

L’activitat turística a Barcelona porta associada una sèrie d’externalitats i impactes que afecten negativament a la ciutadania i als mateixos turistes. Per una banda, el turisme en l’actualitat és una font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants. A més d’incrementar el consum energètic i hídric de la ciutat, l’activitat turística exerceix una pressió creixent sobre l’espai públic i els serveis urbans. D’altra banda, el rendiment econòmic turístic de la ciutat està relacionat amb la precarització laboral de determinats sectors de la ciutat.

Tot plegat, es tradueix en una activitat que, tot i representar una porció molt important del PIB municipal i del mercat laboral, resulta en un seguit de crítiques veïnals. Donades les expectatives de creixement del sector en els anys vinents, els diferents compromisos comunitaris de reducció d’emissions i la creixent pressió del sector sobre la ciutadania, calen nous mecanismes per fer front els reptes vinents i sobretot repensar la forma en què el turisme es desenvolupa a la ciutat.

El Barcelona Tourism Lab busca establir un diàleg constructiu entre actors socials pertanyents a diferents àmbits relacionats amb el sector del turisme, posant especial atenció en aquelles entitats que formen part del teixit de l’Economia Social i Solidària (ESS) de la ciutat.

Amb el projecte, es vol avançar en la creació d’un full de ruta cap a un turisme baix en carboni i inclusiu, conèixer les oportunitats i reptes de l’ESS, l’adaptació de la destinació cap al canvi climàtic i explorar accions en matèria de mobilitat i descarbonització.

 

Amb el suport del programa de l’Ajuntament de Barcelona Impulsem el què fas per la promoció d’iniciatives dins del sector de l’economia social i solidària.