Ciutadania inclusiva en un món en transformació

Les múltiples crisis ambientals, econòmiques i socials del nostre món en transformació posen a prova la capacitat de les nostres societats per assegurar la participació democràtica, generar confiança política i crear consens social. Per tant, els processos de participació ciutadana i de cocreació són fonamentals per donar suport als processos de democràcia representativa i millorar la qualitat de les decisions polítiques.

El projecte INCITE-DEM té com a objectiu millorar la participació inclusiva i el compromís cívic, alhora que amplia la innovació democràtica i els mecanismes dinàmics de retroalimentació entre els ciutadans i els actors institucionals a Europa.

Basat en recerca d’alta qualitat, el projecte experimentarà amb processos de disseny inclusiu per a la innovació democràtica a la pràctica, mitjançant la creació de laboratoris de Democràcia a 6 països, inclosa Espanya. Les experiències i la investigació es traduiran en orientació política específica i fulls de ruta de polítiques estratègiques per a una democràcia sostenible, inclusiva i innovadora en un món en transformació.

Per a més informació, visita la pàgina web del projecte: https://incite-dem.eu/

 

 

Amb el suport del programa Horizon Europe de la Unió Europea.