Cap a un renaixement del tren a Europa

Un sistema ferroviari millor contribuiria significativament a l’objectiu de la UE de convertir-se en climàticament neutral el 2050.

Europa necessita un sistema ferroviari més atractiu i connectat per oferir una alternativa als vols, reduir les emissions del transport i donar un impuls verd a l’economia. El ferrocarril internacional és la baula més feble, ja que els governs dels estats membres i els operadors ferroviaris se centren en les connexions nacionals, i els enllaços d’infraestructura sovint estan en mal estat. Per aconseguir un canvi modal al ferrocarril i reduir significativament les inversions de la UE en matèria d’emissions de transport en infraestructura ferroviària, cal una cooperació transfronterera més gran, opcions de reserva simplificades i impostos justos en tots els modes de transport.

La iniciativa Europe on Rail té com a objectiu comprometre’s amb la Comissió Europea, els estats membres de la UE i les parts interessades del sector ferroviari per millorar conjuntament el transport ferroviari internacional de passatgers. També es connectarà amb organitzacions de la societat civil involucrades a tota la UE, generarà convergència sobre mesures polítiques a nivell de la UE i dels estats membres i incentivarà les parts interessades del sector ferroviari a comunicar la importància d’un renaixement ferroviari europeu.

Per a més informació, visita la pàgina web del projecte: https://europeonrail.eu/

Our funding | Friends of the Earth Europe