Introducció

L’Economia Blava, concepte reconegut per l’UE des del 2012, i que actualment es concreta en l’Estratègia de Creixement Blau, i l’Economia Social i Solidària (ESS) estan en ple creixement dins de l’agenda mediterrània. L’Economia Blava Solidària (EBS) és la conjunció d’aquests dos conceptes, cercant l’aprofitament integral, intel·ligent i sostenible dels recursos marins i de les zones costaneres amb la perspectiva i principis de l’ESS. La cooperativa iesMed SCEL, conjuntament amb l’associació eco-union i altres institucions i entitats mediterrànies, porten 2 anys analitzant la possibilitat d’organitzar, des de la societat civil i la transversalitat, aquesta conjunció que obre de fet àmplies i estimulants àrees d’experimentació, cooperació i generació d’activitat i d’ocupació, principalment a les zones costaneres. Per a realitzar aquesta convergència s’han aliat amb la Universitat de Girona i la consultora Inèdit, per posar les bases del primer clúster EBS a Catalunya i al món.

Perspectiva

L’economia blava és un sector especialment important per a l’economia catalana, que concentra la major part de la població als seus 526 km de costa i té unes infraestructures portuàries i turístiques molt desenvolupades. No obstant això, sectors estratègics com la pesca es troben en declivi i d’altres emergents, com l’economia circular o l’eco turisme, no estan gaire desenvolupats. L’estratègia marítima de Catalunya 2030 no recull específicament la perspectiva particular de l’ESS ni les oportunitats que aquest sector ofereix. FEBSCat (Foment de l’Economia Blava Solidària a Catalunya) coordina el major nombre d’actors que potencialment tinguin incidència en la vertebració de l’EBS, donant li a Catalunya un protagonisme rellevant a la conca mediterrània.

Veure fitxa del projecte

Acte de presentació

L’acte de presentació del projecte FEBSCat es va celebrar el 7 de febrer 2020 a la Casa del Mar (Barcelona) amb una primera part de caire institucional, on es va donar la paraula a representants d’actors i institucions claus per a l’economia blava solidària a Catalunya, i una segona de caràcter més tècnic, en la qual mitjançant tallers participatius es va treballar aspectes relacionats amb l’estudi d’oportunitats.

Veure agenda de l’acte de presentació FEBSCat

Formulari d’inscripció


Inici: 10/2019 – Final: 12/2020
Pressupost total: 250.000€
Pressupost eco-union: 60.000€
Finançat: 80%: Generalitat de Catalunya (Departament Treball) – 20%: eco-union


Projecte desenvolupat per:

Amb el suport de: