Promoure la mobilitat sostenible en els viatges turístics des de i cap a Barcelona

El turisme és una activitat de gran impacte econòmic i ambiental a la ciutat de Barcelona. El 2019 gairebé 14 milions de turistes van fer almenys una pernoctació a la ciutat, el 81% d’aquests van arribar amb avió, generant així 9,1 milions de tones de CO2.

A més, s’espera que el canvi climàtic impacti negativament a la ciutat de Barcelona repercutint sobre l’increment de la temperatura, l’erosió del litoral i la pressió sobre els recursos hídrics. Fent perillar, així, el recurs turístic.

Les operacions de mobilitat d’accés i sortida a Barcelona són les principals emissores de CO2, per tant, si es volen assolir les metes de reducció d’emissions establertes per les administracions locals, nacionals i europees, cal emprendre accions immediates i de gran importància per reduir notablement les emissions de la mobilitat turística. Per això, és indispensable promocionar el canvi modal cap al tren.

L’atractiu de Barcelona com a destinació turística es pot veure afectada si no posem fre a les emissions. Per això proposem crear una marca “Barcelona Destinació Zero”, com a element distintiu d’una ciutat amb una aposta clara per la reducció d’emissions.

És essencial incloure la descarbonització de la mobilitat turística al centre de l’agenda política, econòmica i climàtica i assegurar un alineament coherent de polítiques per a un desenvolupament més sostenible de la ciutat.

Aquest projecte ha estat finançat pel Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona.