La navegació i el turisme són responsables d’importants impactes  sobre la disminució de la biodiversitat marina. Les àrees marines protegides, per la seva atracció mediambiental, són les zones on es concentren la major part dels moviments d’embarcacions i activitats d’ancoratge i, alhora, la ubicació de ports i amarratges depèn de la proximitat d’aquestes atraccions.

36 milions d’europeus practiquen la nàutica d’esbarjo, els quals utilitzen 6 milions d’embarcacions en 4.500 ports europeus que ofereixen 1,75 milions d’amarratges. Catalunya representa un important port marítim per a embarcacions d’esbarjo, amb 32.700 punts d’amarratge. Tanmateix, el nombre d’amarraments augmenta des de la primavera fins a l’estiu, on els municipis costaners instal·len amarratges flotants temporals per augmentar la capacitat d’amarraments. Al parc natural del Cap de Creus i la seva zona d’influència, hi ha 9.500 punts d’amarratge en ports esportius i zones flotants, cosa que converteix aquesta zona costanera en un punt de partida per a la navegació recreativa.

El punt crític d’aquesta capacitat de navegació és la manca de regulació que impedeixi els impactes ambientals en els ecosistemes marítims i costaners. De fet, segons la nostra investigació, en la majoria de normatives de Catalunya i d’Espanya relacionades amb la planificació i la gestió de la navegació per a embarcacions recreatives no s’hi posen en marxa instruments mediambientals, sinó que la política ha tendit a augmentar la capacitat d’amarratge any rere any des de les últimes dècades.

Activitats:

  1. Diagnosi dels conflictes, les pressions i la regulació del parc natural del Cap de Creus.
  2. Identificar estratègies de referència sobre ordenació espacial marítima i gestió ambiental de la nàutica recreativa a àrees marítimes protegides de la Xarxa MedPan.
  3. Un webinar amb agents locals del Cap de Creus.
  4. Definició de mesures per a integrar l’enfocament ecosistèmic a l’ordenació de la nàutica recreativa al Parc Natural de Cap de Creus: Informe tècnic en Castellà.
  5. Directrius per a la gestió sostenible de la navegació en embarcacions d’esbarjo en àrees marines protegides: publicació en anglès.

Resultats:

Els resultats d’aquest projecte s’ha publicat en dos informes:

 

Aquesta publicació s’ha produït en el marc del projecte MedPAN Small CAP BOATING finançat pel Fons francès pel medi ambient global (FFEM) i la Fundació príncep Albert II de Mònaco.