Skip to main content

eco-union s’uneix per donar suport al Pacte Europeu pel Futur: un pas crucial cap al canvi sostenible abans de les eleccions europees

A menys d’un mes per les eleccions europees, eco-union s’ha compromès a donar suport a la iniciativa Pacte Europeu pel Futur, liderada per l’European Environmental Bureau.

La crida a l’acció és cada cop més urgent. El Pacte Europeu pel Futur s’erigeix com un far d’esperança, en presentar un pla tangible per a un futur que no és només integrador i sostenible, sinó també transformador en el seu plantejament.

En essència, el pacte pretén infondre esperança i valor, fomentar el benestar per a tothom, desbloquejar noves oportunitats, promoure la competitivitat mitjançant pràctiques sostenibles i impulsar els canvis sistèmics necessaris per a un futur sostenible. Ara que estem a les portes d’un nou mandat polític a la Unió Europea, necessitem una agenda ambiciosa. El Pacte Europeu pel Futur representa un esforç col·lectiu per alliberar tot el potencial dels ciutadans, les comunitats i les empreses sostenibles per liderar una transició justa cap a un futur en què la prosperitat estigui en consonància amb la salut del planeta.

Per contribuir a aquest moviment i formar part de la configuració d’un futur millor, s’anima a particulars i organitzacions a comprometre’s amb les 12 demandes esbossades al pacte.