Skip to main content

Arran de les properes eleccions del 21 de desembre de 2017, l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) s’ha reunit amb els partits polítics que es presenten a les eleccions i que tenen representació parlamentària.

L’objectiu d’aquestes reunions ha estat conèixer i debatre les polítiques ambientals que porten al programa cadascun dels partits, i quins compromisos adquireixen de cara a la propera legislatura pel què fa als temes de medi ambient i sostenibilitat.

Els temes que hem prioritzat a les reunions són:

  • Millora del finançament de les entitats ambientals com a sector estratègic a Catalunya.
  • Compromís en reclamar el 0,7% de l’IRPF per a què les entitats ambientals catalanes hi puguin accedir.
  • Llei de Biodiversitat
  • Agència de la Natura
  • Llei de Canvi Climàtic
  • La recuperació del Departament de Medi Ambient
  • 155 i intervenció de l’Estat

Seguidament us informem dels resultats d’aquestes, i dels compromisos electorals pel què fa a les polítiques ambientals de cada partit:

(Remarcar que del PP, tot i haver insistit, no hem obtingut cap resposta)

Ciutadans

Ens reunim el dia 5/12/2017 amb la Sra. Marina Bravo, parlamentària i representant de Ciutadans a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat al Parlament de Catalunya.

Pel què fa a l’Agència de la Natura, Ciutadans no va donar suport a la proposició de llei per a la seva creació ja que ells apostaven per a què es presentés com un projecte de llei, i per a això calia que el conflicte amb el món forestal estigués resolt, que hi hagués consens entre els dos departaments (DTS i DARP). Des del partit pensen que és una bona eina, i tot i que caldrà veure els equilibris del proper govern, aposten per tirar-la endavant.

En relació a la Llei de la Biodiversitat, Ciutadans creu que és necessària, i té la mateixa opinió amb la Llei d’Espais Agraris, i creuen que han d’entrar com a projecte de llei, no com a proposició de llei, les quals s’han de reservar per a canvis més petits, no de tanta envergadura com aquestes lleis.

Pel què fa a l’accés de les entitats ambientals catalanes a la recaptació del 0,7% de l’IRPF, acordem que passades les eleccions farem una reunió amb representats de Ciutadans a Madrid per a poder exposar aquest tema i continuar treballant per aconseguir-ho.

La proposta de Ciutadans en referència a la Llei de Canvi Climàtic, és fer convergir les dues lleis, la de Catalunya i l’Estatal, sense rebaixar els objectius de la llei catalana. Des de l’o3sac exposem que és una llei que va tenir un ampli consens al Parlament, tots els partits la van aprovar menys el PP que es va abstenir, i és una bona llei i imprescindible. Actualment la llei està suspesa i la sentència pot tardar a sortir, i és quan surti la sentència que la Generalitat de Catalunya podrà presentar un recurs.

Des de Ciutadans creuen que caldrà treballar més l’article 51, de les taxes climàtiques; hi estan d’acord però pensen que aquestes taxes han de ser finalistes.

Pel què fa al 155, bloqueig i convenis no cobrats, Ciutadans es compromet a fer una pregunta al congrés per accelerar els tràmits del què està pendent.

Partit Socialista de Catalunya (PSC)

La trobada es realitza el dia 5/12/2017 amb el Sr. Jordi Terrades, diputat i representant del PSC a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat al Parlament de Catalunya i amb el Sr. Xavier Sabaté, ex-conseller de Governació.

En relació a la Llei de Canvi Climàtic, al PSC els consta que l’Estat no està d’acord amb el % de la reducció de les emissions, tot i dir que no l’accepten per temes competencials; els sectors emissors han exercit de lobby i l’Estat ha respost a les pressions. El PSC en el global de la llei hi va estar a favor, però criticaven l’impost sobre els vehicles ja que no penalitzava l’ús del vehicle sinó el fet de tenir-ne. Ells creuen que caldria fer una Llei de Fiscalitat Verda que faci de paraigües de tota la fiscalitat. Per a la propera legislatura, proposen una estratègia de lluita contra el Canvi Climàtic, transició energètica i economia descarbonitzada, i en aquest sentit, volen desplegar compromisos i accions concretes. Des de l’o3sac creiem que sense el suport de la llei, aquesta estratègia pot tenir limitacions, però ens afirmen que hi ha una sèrie de mesures que ja s’estan portant a terme en termes de mobilitat, economia circular…, i que l’estratègia permetrà passar a l’acció.

Pel què fa a l’Agència de la Natura, estan d’acord amb la seva creació i la recolzaran si té recursos suficients, però pensen que el fons de protecció de la natura no es pot nodrir només de l’impost de les emissions dels vehicles; la seva proposta és que com a mínim, l’Agència de la Natura tingui els mateixos recursos que el pressupost del 2010.

El PSC està en contra de què les competències de Medi Ambient es reparteixin entre diferents conselleries; estan en la línia de què les competències de Medi Ambient, totes, s’associïn en una conselleria important, com pot ser Territori o Energia.

En referència a la Llei de Biodiversitat, la Llei d’Espais Agraris i la Llei de Territori, creuen que cal tramitar-les en paral·lel, i que s’han de coordinar a nivell de reflexió i tramitació, ja que han de ser complementàries; remarquen que cal impulsar-les a l’inici de la legislatura.

Pel què fa al tema del 0,7% de l’IRPF, acordem que passades les eleccions muntarem una reunió amb el PSOE a Madrid per a abordar aquest tema.

I per últim exposem el tema de la necessitat de què hi hagi una convocatòria d’ajuts estable i clara que es convoqui anualment i que funcioni, i que per a què això passi, cal establir els criteris amb el TSAcat.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

La reunió es porta a terme el dia 13/12/2017 amb el Sr. Antoni Ferran i Mèlich, president de la sectorial de Medi Ambient d’ERC.

Iniciem la reunió parlant del finançament a les entitats del TSAcat, i des de l’o3sac exposem que el govern ha de garantir que les convocatòries d’ajuts funcionen i es duen a terme. Els proposem de crear una comissió de treball amb el Govern i el TSAcat per reflexionar i definir conjuntament quines línies d’ajuts hi ha d’haver.

Pel què fa a l’Agència de la Natura, ens comenten que des d’ERC han fet un fort treball intern per integrar els temes agraris amb els temes de conservació de la natura, perquè tenen clar que no poden anar deslligats. Amb aquesta feina creuen que han obert la porta a què el DARP entengui que la conservació de la natura és el seu aliat. En relació a la creació de l’Agència de la Natura, des d’ERC creuen que l’Agència de la Natura pot ser un bon instrument, però ens comenten que és un tema de governança, i que caldrà veure com entén els temes de governança el nou govern, si en termes d’Agències, de Departaments o de les dues coses.

Pel què fa a la Llei de Biodiversitat i la Llei d’Espais Agraris, pensen que hi ha d’haver consens entre elles, tot i que es tramitin per separat.

I per últim, en referència a la Llei de Canvi Climàtic, ens diuen que és una llei que cal defensar, però que a causa de què des de l’Estat han vetat moltes lleis, potser de cara a la nova legislatura caldrà fer menys lleis i buscar més consensos o fer estratègies que no puguin vetar des de l’Estat.

Junts per Catalunya

Ens reunim el dia 14/12/2017 amb la Sra. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Sra. Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i el Sr. Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat.

Pel què fa al tema dels ajuts a les entitats ambientals, Junts per Catalunya adquireix el compromís d’obrir una taula de debat en un termini de 2 mesos per a fixar els tipus de línies d’ajuts per a les entitats del TSAcat: ajuts estructurals, per projectes, per entitats petites, per projectes innovadors, per noves entitats….).

En relació a l’accés de les entitats ambientals catalanes als fons provinents del 0,7%de l’IRPF, ens emplacen a reunir-nos amb el Sr. Jaime Sánchez de Cueto (Sots- secretari del MAPAMA). Ells s’hi han reunit i en principi no està en contra del compliment de la sentència del Tribunal Constitucional.

Tenen clar que l’Agència de la Natura és un instrument necessari, i ens diuen que caldrà veure quina aritmètica parlamentària hi ha, i en funció del govern que es configuri, potser caldrà tramitar-la de nou a través d’una proposició de llei.

Pel què fa a la Llei de territori, tenen clar que és imprescindible, i la Llei de Biodiversitat pensen que és necessària, però complexa pel què fa al redactat i a la seva tramitació.

I per últim, tenen clar que l’anul·lació de la Llei de Canvi climàtic es deu a motius polítics i no competencials, el fons de canvi climàtic queda afectat, i manifesten una certa impotència pel fet de governar en un context polític on qualsevol proposta és impugnada pel motiu que sigui.

Catalunya en Comú – Podem

La trobada es porta a terme el 19/12/17 amb el Sr. Xavier Matilla, portaveu de Terrassa en Comú, el Sr. Quim Pérez, membre de la Coordinadora de Catalunya en Comú, i la Sra. Janet Sanz, quarta tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i responsable de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Iniciem la reunió parlant de la Llei de territori, la Llei d’espais agraris i la Llei de Biodiversitat, i en aquest sentit es remarca que és important d’impulsar-les en aquesta legislatura i la necessitat de tramitar-les conjuntament tot i que cadascuna tingui el seu marc propi. Han de ser lleis coherents i consensuades entre elles perquè després la seva aplicació no entri en conflicte.

Pel què fa a l’Agència de la Natura, els exposem que des de l’o3sac apretarem per a què es tiri endavant en aquesta legislatura, i des de Catalunya en Comú estan d’acord en què és necessària.

En relació a la recuperació del Departament de Medi Ambient, ells estarien d’acord en fer una Conselleria que agrupés totes les competències de Medi Ambient, però sense perdre de vista que cal treballar-les amb transversalitat amb els temes agraris i de territori.

Pel què fa a la Llei de canvi climàtic, es parla de què caldrà recuperar el consens polític que ja hi va haver la legislatura passada per a poder recuperar aquesta llei.

CUP

No ens hem pogut reunir amb la CUP prèviament a les eleccions a causa del poc temps de marge i baixa disponibilitat per la intensa campanya, però ho farem a posteriori.

  

Remarcar que en totes les reunions hem manifestat l’interès de seguir-nos trobant al llarg de la legislatura i anar fent seguiment de com evolucionen tots els temes, pressionar per a què tirin endavant i influenciar en el bon desenvolupament de les polítiques ambientals, i hem acordat que així serà, que hi haurà continuïtat i periodicitat en les reunions.