Skip to main content

19 entitats impulsen un pacte per promoure la descarbonització i la competitivitat de les pimes a Espanya

  • El Pacte Activant PIMES x CLIMA i RESILIÈNCIA cerca construir una xarxa d’accions climàtiques a Espanya involucrant plataformes empresarials, organitzacions professionals, sindicals i de la societat civil, institucions financeres, grans empreses i associacions de comptables.
  • Les 19 entitats adherides s’han compromès a impulsar més de 140 actuacions de suport climàtic el 2024 que poden beneficiar més de 28.000 pimes.

Avui, 19 entitats representatives de diverses esferes, des d’organitzacions internacionals fins a cambres de comerç i ONGs, han unit forces per signar el Pacte Activant PIMES x CLIMA i RESILIÈNCIA. Aquest acord innovador té com a objectiu principal catalitzar la transformació del model de negoci de les petites i mitjanes empreses (pimes) a Espanya, tot fomentant l’eficiència, la reducció d’emissions i l’alineació amb els ecosistemes.

Les pimes tenen un paper essencial en la transició ecològica, generant el 65% de l’ocupació i constituint el 99,8% del teixit empresarial espanyol, amb un total de 2.926.484 empreses. S’estima que la meitat de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Espanya provenen de les activitats de les pimes. Tot i això, moltes enfronten obstacles, com la falta de finançament i coneixement, segons un informe de la consultora Climate Strategy & Partners.

El pacte busca superar aquestes barreres mitjançant la creació d’una xarxa de suport climàtic local i sectorial que involucri diversos actors, com ara institucions financeres, grans empreses i associacions de comptables. En col·laborar amb aquestes entitats, es pretén mobilitzar i facilitar la descarbonització de les pimes, enfortint així la seva competitivitat internacional i la seva resiliència davant de possibles crisis energètiques, econòmiques i climàtiques.

Les organitzacions signatàries, entre les quals hi ha eco-union, s’han compromès a impulsar més de 140 accions de suport climàtic el 2024, beneficiant més de 28.000 pimes a Espanya. Aquestes actuacions s’emmarquen en 8 compromisos:

  • Impulsar l’acció climàtica de les pimes amb campanyes de comunicació i tallers
  • Proporcionar assistència tècnica per calcular i reduir la seva petjada de carboni
  • Facilitar l’accés a eines per desenvolupar un pla de reducció d’emissions
  • Identificar oportunitats de finançament per a l’execució dels objectius de reducció
  • Fomentar la col·laboració amb els grups d’interès per coordinar accions climàtiques a tots els territoris, sectors ia través de la cadena de valor
  • Donar suport a la creació de polítiques intel·ligents que apoderin les pimes en la seva transició
  • Monitoritzar i visibilitzar el progrés de descarbonització de les pimes de la vostra comunitat
  • Garantir millores contínues del pacte per a la seva efectivitat en el suport de pimes

A més, el pacte no només advoca per la descarbonització de les pimes, sinó que també destaca la seva importància per assolir els objectius de zero emissions netes a Espanya i Europa abans del 2050. La coordinació entre entitats públiques i privades és essencial, i el pacte insta a un esforç conjunt i coordinat per reduir les emissions a tots els sectors.

Segons el nou informe de Climate Strategy, hi ha una bretxa significativa en la coordinació publicoprivada per donar suport a la descarbonització de les pimes a Espanya. Les recomanacions d’aquest informe serviran com a base per a una estratègia nacional que reforci la xarxa de suport establerta per aquest pacte, amb l’administració pública exercint un paper crucial en proporcionar direcció i recursos per mobilitzar els diversos grups d’interès i empoderar les pimes a aquesta transformació continua.

Llegeix o descarrega la nota de premsa sencera