Skip to main content

En una carta conjunta adreçada a la Vicepresidenta Teresa Ribera, 19 organitzacions de la societat civil espanyola urgeixen els governs nacionals a situar la transició justa al centre de l’agenda política del proper cicle institucional europeu. La iniciativa cerca abordar els desafiaments crítics que enfronta la UE, des de l’escalada de conflictes fins a la creixent desigualtat i la urgència climàtica.

Les organitzacions signants fan una crida a adoptar un enfocament holístic i intersectorial en l’elaboració de polítiques per a una transició justa, enfortint el model social europeu i mobilitzant inversions públiques i privades significatives. Amb el suport del dictamen recentment aprovat pel Comitè Econòmic i Social Europeu, insten una col·laboració estreta amb els Estats membres per prioritzar aquesta agenda en les properes decisions polítiques de la UE.

La carta destaca la importància d’una acció concertada per enfrontar els reptes geopolítics, socials, econòmics i mediambientals, i subratlla la necessitat d‟un diàleg inclusiu amb la societat civil i les autoritats locals. Les organitzacions expressen la seva esperança que la UE faci passos concrets cap a una transició justa, responent així a les demandes urgents dels ciutadans europeus i als desafiaments globals que enfronta la comunitat internacional.

Organitzacions signants: