Skip to main content

La fundació ECODES i l’associació eco-union han signat un conveni de col·laboració per a estrènyer relacions, cooperar institucionalment i aprofundir en una aliança estratègica amb la finalitat de promoure una recuperació verda, inclusiva i ambiciosa a Espanya i la regió Euro-Mediterrània. En una situació d’emergència climàtica i de reconstrucció post-covid, ECODES i eco-union reconeixen que el desafiament ambiental i social al qual ens enfrontem és enorme i exigeix de tots els actors un esperit de cooperació, suma i aliances.

Totes dues entitats afirmen que, davant les múltiples crisis que estem vivint (sanitària, econòmica, social i climàtica), la recuperació verda de l’economia pot i ha de generar ocupació de qualitat i contribuir decisivament a la construcció d’una societat resilient, inclusiva i prospera. El pla de reconstrucció recentment aprovat pel Consell Europeu és una bona base per a transformar la nostra economia i societat, però ha d’implementar-se considerant criteris de responsabilitat, equitat i sostenibilitat, i a través de projectes d’alt impacte social i ambiental. Tots els actors institucionals, econòmics i socials han de cooperar activament per a assegurar una correcta execució d’aquestes inversions massives per tal de que comportin veritables beneficis socials a mitjà i llarg termini.

Per aquestes raons, totes dues entitats han acordat cooperar estratègicament i operacionalment per a optimitzar l’ús dels nostres recursos i aconseguir incrementar l’impacte social que cada entitat realitza per separat en aquest moment. Totes dues entitats comparteixen una mateixa visió transformadora, projectes comuns i una filosofia de treball alineada. Aquesta nova etapa de cooperació estratègica permetrà amplificar l’impacte de totes dues entitats i, en definitiva, ser més útils a la nostra societat.

És temps d’aliances.

eco-union és una associació mediambiental independent que treballa per accelerar la transició ecològica de la regió Euro-Mediterrània a través del foment d’una economia més verda, responsable e inclusiva. + info: www.eco-union.eu – Laia Segura, laia.segura@ecounion.eu

ECODES es una fundació que té com a missió buscar còmplices y construir aliances per accelerar la transició a una economia neutra en carbó, circular e inclusiva. + info www.ecodes.org – Alicia Maestre, Alicia.maestre@ecodes.org tel: 690052897