Skip to main content

El 17 de maig de 2024, l’Assemblea General d’EuroMeSCo es va reunir a Brussel·les i va prendre la decisió d’incorporar eco-union com a membre de ple dret de la xarxa EuroMeSCo. Aquesta inclusió marca un moment important per a ambdues entitats, ja que millora la col·laboració i fomenta les iniciatives de desenvolupament sostenible a tota la regió euromediterrània.

La incorporació d’eco-union a EuroMeSCo posa en relleu la dedicació contínua de la xarxa a l’hora d’abordar els reptes mundials mitjançant enfocaments col·laboratius. eco-union, coneguda pels seus esforços dedicats a la promoció de la sostenibilitat mediambiental i l’economia verda, aporta una gran experiència a la xarxa, que reforçarà la seva capacitat per abordar els reptes mediambientals urgents i donar suport als diàlegs polítics orientats al desenvolupament sostenible.

EuroMeSCo, la Comissió d’Estudis Euromediterranis, és una xarxa líder d’instituts de recerca i grups de reflexió de l’àrea euromediterrània. En donar la benvinguda a eco-union, reafirma el compromís amb la cooperació inclusiva i d’impacte entre les seves organitzacions membres, impulsant objectius compartits de sostenibilitat mediambiental i estabilitat regional.