Skip to main content
  • Analitzem l’impacte del turisme amb destinació Barcelona
  • Presentem un seguit de recomanacions i exemples de bones pràctiques que podrien ser d’aplicació a Barcelona
  • La millora dels temps de viatge entre Barcelona i les principals capitals europees és clau per fomentar el canvi modal

En el marc del projecte “Destinació Barcelona Zero Emissions”, eco-union, juntament amb la PTP i la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, presentem l’informe que agrupa els fruits d’aquest projecte.

El projecte pretén, mitjançant un treball d’investigació, incidència i promoció de la mobilitat turística baixa en carboni, impulsar i promoure la mobilitat sostenible en els viatges turístics des de i cap a Barcelona. A l’informe recollim les dades d’impacte climàtic dels viatges i el turisme a la ciutat, així com la possibilitat existent de canvi modal a partir de bones pràctiques i millores en les relacions transfrontereres i nocturnes.

Presentació de l’informe

Per presentar el document es duran a terme una sessió presencial i tres sessions virtuals, a través de la plataforma Zoom. La sessió presencial consistirà en la presentació de l’informe i les infografies d’una forma general.

🗓️ Data: 26 de maig de 2023

🕐 Horari: de 10.00 a 11.30 h

📍 Lloc: Hub Social (C/ Girona 34, interior), inscripció prèvia necessària en aquest enllaç

A les sessions de treball virtuals, enfocades a diferents sectors, treballarem parts concretes de la proposta amb l’ens implicat que podria incidir-hi. Trobareu els detalls de cada sessió i els enllaços d’inscripció a continuació:

Sector turístic

🗓️ Data: 30 de maig de 2023 de 10.00 a 11.00 h

🎯 Objectiu: presentar i treballar les diferents propostes amb tècnics i entitats del sector turístic.

Inscripcions aquí

Ciutadania

🗓️ Data: 15 de juny de 2023 de 17.30 a 18.30 h

🎯 Objectiu: presentar i treballar les diferents propostes a nivell ciutadà, especialment entre joves i dones.

Inscripcions aquí

Administració

🗓️ Data: 22 de juny de 2023 de 10.00 a 11.00 h

🎯 Objectiu: valorar i comentar les propostes amb representants del sector públic, entitats i persones que treballen amb les administracions, a partir de les dades també recopilades en les sessions anteriors.

Inscripcions aquí

El turisme és una activitat de gran impacte econòmic i també de gran impacte ambiental a Barcelona. L’any 2019 gairebé 14 milions de turistes van fer almenys una pernoctació a la ciutat, el 81 % d’aquests van arribar en avió, i van generar, així, 9,1 milions de tones de CO2. 

Aquests alts índexs d’emissió posen en perill la reputació de la ciutat com a destinació turística sostenible. En conseqüència, cal treballar per reduir les emissions dels turistes en els seus desplaçaments d’entrada i sortida de la ciutat. I la forma de fer-ho és a través del ferrocarril, pel seu baix nivell d’emissions.

El 61 % dels turistes provenen de països europeus i la gran majoria arriba a Barcelona en avió. Promoure l’ús de mitjans de transport sostenibles alternatius a l’avió i al transport per carretera per entrar i sortir de la ciutat és clau. Per això, l’informe planteja un canvi modal cap al ferrocarril quan aquests procedeixen de països veïns i relativament propers a Barcelona.

Així mateix, l’atractiu de Barcelona com a destinació turística, pot veure’s afectat si no posem fre a les emissions. És per això que també es proposen recomanacions i bones pràctiques que poden crear una marca “Barcelona Destinació Zero”, com a element distintiu d’una ciutat amb una clara aposta per a la reducció d’emissions.