Skip to main content

¿Qué debe mejorar en el proyecto de ley de Movilidad Sostenible para conseguir un sistema multimodal de transporte descarbonizado, saludable, eficiente, justo e inclusivo en España?

Sala Ernest Lluch del Congrés dels Diputats
Carrera de San Jerónimo, s/n, Madrid
Dilluns, 15 d’abril de 2024, a les 16:00h

A Espanya, el sector del transport és el principal responsable de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) hivernals. D’altra banda, des del punt de vista sanitari, el sector transport-mobilitat és actualment un dels principals responsables de la mala qualitat de l’aire que respirem.

Tanmateix, el projecte de Llei de Mobilitat Sostenible presentat pel Govern per al seu tràmit parlamentari no inclou en la seva articulació l’obligació d’aconseguir la neutralitat climàtica en el sector transport-mobilitat com a molt tard l’any 2050 ni objectius intermedis de reducció d’emissions de GEI per al 2030. i 2040 en relació als nivells existents l’any 1990. També inclou objectius de reducció de la contaminació atmosfèrica provocada per aquest sector. A més, si han renunciat a establir un règim estable de finançament del transport públic, és un repte inacceptable per al nostre país.

Amb aquest debat, es vol conèixer, d’una banda, quins plans hi ha per al Ministeri de Sanitat, Transports i Mobilitat Sostenible i Transició Ecològica i Demogràfica pel que fa als impactes socioeconòmics, climàtics, ambientals i sanitaris del transport actual. -Sistema de mobilitat.

D’altra banda, entendre la posició dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats sobre aquest projecte de llei i quines millors propostes es presenten per aconseguir que la futura Llei de Mobilitat Sostenible esdevingui l’instrument adequat per aconseguir un sistema de transport descarbonitzat, saludable i multimodal. , eficient, sostenible, justa i inclusiva a Espanya.