Skip to main content

Diverses organitzacions i associacions socials i mediambientals hem signat un manifest exigint millores, control i més ambició en la Regulació del Metà de la UE.

El metà és un gas natural que escalfa les nostres llars, però pocs saben que quan s’allibera a l’atmosfera atrapa 80 vegades més calor que el diòxid de carboni. De fet, el metà és responsable de més d’un terç del nostre augment net de la temperatura global i representa l’amenaça més gran a l’hora de superar els punts d’inflexió climàtics irreversibles.

Tot i això, el progrés no és impossible; si les emissions de metà generades per l’ésser humà disminuïssin un 50% durant els propers 30 anys, mitigaríem l’augment de la temperatura global en 0,2°C per a l’any 2050. Això seria un pas significatiu per reduir l’escalfament global i assolir els objectius climàtics. De fet, serà impossible limitar l’escalfament global a 1,5°C sense reduccions dràstiques al metà.

En gran part gràcies al lideratge de la UE, la lluita contra les emissions de metà ha esdevingut una prioritat global compartida. Això va ajudar a crear el Compromís Global del Metà el 2030, en què més de 150 països van acordar reduir les seves emissions de metà per al 2030. Ara, abans de la COP28, la UE es troba en un moment crucial: està en procés de determinar les primeres normes sobre el control, monitoratge i reducció de les emissions de metà al sector energètic, amb les tres cambres intentant arribar a un acord sobre la Regulació del Metà.

Durant aquest període de negociació, es proposaran acords a les tres cambres al voltant dels articles definits a la normativa per a la regulació del metà. Fer incidència a augmentar l’ambició d’una regulació és fonamental per establir una base i un punt de sortida sòlid per reduir les emissions de metà i mantenir el lideratge climàtic de la UE abans de la COP28.

Llegeix o descarrega el manifest

Firmants:
– Alianza por el Clima
– Amigos de la Tierra
– Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA)
– CECU, Federación de Consumidores y Usuarios
– Eco-union
– ECODES
– Ecologistas en acción
– IIDMA, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
– Fundación Global Nature
– Fundación Renovables
– Greenpeace
– Projecte Eudemon
– Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
– Red “Gas no es solución”
– SEO Birdlife