Skip to main content

Després del taller de la societat civil titulat “Connectant les presidències espanyola i belga de la UE per a una transició verda justa“, celebrat a Brussel·les el 23 de gener del 2024, el resum complet de la conferència ja està disponible. Aquest esdeveniment col·laboratiu va reunir representants d’organitzacions de la societat civil espanyoles, belgues i europees que participen activament a les agendes climàtiques i mediambientals europees.

Punts clau:

1. Aprenent de la Presidència espanyola de la UE:

  • Participació pública i compromís de les parts interessades: el compromís primerenc amb els funcionaris governamentals és crucial per a una comunicació efectiva. Les OSC espanyoles van emfatitzar la necessitat de concentrar esforços en temes específics durant la Presidència espanyola.
  • Valoració de la Presidència espanyola de la UE: Tot i els desafiaments, es van aconseguir fites com la reforma del mercat elèctric i la Llei de Restauració de la Natura. Tot i això, els compromisos van conduir a una ambició ambiental diluïda.
  • La transició justa a Espanya: Durant la Presidència espanyola de la UE es va realitzar un treball limitat, destacant la necessitat duna millor coordinació entre les presidències en matèria de Transició Justa.

2. Llançament de la Presidència belga de la UE:

  • Memorant la presidència belga: La presidència belga és crucial per fer avançar el Pacte Verd Europeu (EGD). L’Oficina Europea de Medi Ambient (EEB) va publicar un memoràndum amb 10 proves verdes, instant Bèlgica a prioritzar les qüestions climàtiques i mediambientals.
  • Context polític i agenda: En operar enmig d’eleccions federals, regionals i europees, Bèlgica té com a objectiu impulsar el debat sobre el futur verd d’Europa, garantir una transició justa i promoure ambicions verdes a nivell mundial.
  • Transició justa en el context de les eleccions europees: el concepte de transició justa és fonamental per guiar el Pacte Verd Europeu, abordar preocupacions i advocar per models econòmics alternatius.
  • Reforma de les regles fiscals de la UE: la societat civil advoca pel finançament de la Transició Justa dins del Pacte d’Estabilitat i Creixement, i proposa canvis per garantir que la despesa pública s’alineï amb els objectius ambientals.

El resum detallat de la conferència proporciona informació detallada sobre els debats, les conclusions clau i les adreces futures discutides durant el taller:

Mirant cap al futur:
A mesura que avança la Presidència belga, la societat civil es manté alerta i advoca per polítiques climàtiques ambicioses, una transició justa i una agenda econòmica verda. El resum de la conferència serveix com a recurs valuós per a les parts interessades a comprendre la dinàmica i les prioritats discutides durant aquest període crític.