Skip to main content

Entitats ambientals i socials es comprometen a reduir les emissions climàtiques associades a la mobilitat del personal i col·laboradors mitjançant l’adhesió a un “Compromís per una política de viatges sostenible”.

Davant la urgència de la crisi climàtica, i amb l’objectiu de fomentar l’ús de mitjans de transport més nets i models de viatge sostenibles, diverses entitats ambientals i socials s’han adherit al Compromís per a una política de viatges sostenible promogut per eco-union, en el marc de la iniciativa Viaja en Verde.

En adherir-se a aquest compromís, les diferents organitzacions es comprometen a implementar mesures concretes per promoure una mobilitat més sostenible i reduir l’impacte ambiental dels desplaçaments del personal, col·laboradors, proveïdors, visitants, cadena de valor i parts interessades.

La iniciativa ha estat ideada amb el propòsit d’incentivar i encoratjar el nombre més gran possible d’organitzacions i empreses a sumar-se al compromís, assumint així la responsabilitat de desenvolupar estratègies a curt termini per reduir de manera significativa i sostenible les emissions climàtiques derivades de la mobilitat.

A més, la signatura d’aquest compromís cerca crear consciència sobre l’impacte social i mediambiental dels viatges, compartint registres d’emissions i anàlisis per motivar-ne la reducció progressiva. Així mateix, pretén tenir un paper proactiu en la sensibilització d’altres parts interessades sobre les repercussions socioambientals dels mitjans de transport més contaminants i promoure alternatives més netes.

Reconeixent la necessitat de minimitzar, en la mesura que sigui possible, l’impacte dels desplaçaments nacionals i internacionals, les entitats signants es comprometen també a donar suport a les polítiques públiques i privades de transport sostenible que prioritzin els mitjans de transport menys intensius en carboni.

El Compromís per una política de viatges sostenible uneix esforços per contribuir a crear un sistema de transport més just i sostenible des del punt de vista social, mediambiental i econòmic i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

Primers firmants:

  • Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP)
  • eco-union
  • Ecodes
  • Fundación Renovables
  • Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
  • Transport & Environment (T&E)

La teva organització està compromesa amb la reducció de les
emissions climàtiques associades a la mobilitat?

Firma el nostre compromís!

Per més informació:
Helena Fortea, tècnica de comunicació i projectes, eco-union: helena.fortea@ecounion.eu