Skip to main content

El taller Barcelona Tourism Lab, que tindrà lloc el 13 de juliol al Hub Social de Barcelona, s’emmarca dins del projecte “Remobilitzem el Turisme” desenvolupat per l’associació eco-union mitjançant l’ajuda del programa de l’Ajuntament de Barcelona Impulsem el que fas per la promoció d’iniciatives dins del sector de l’economia social i solidària.

Remobilitzem el turisme és un projecte d’investigació, capacitació i incidència per fomentar una nova cultura del turisme baixa en carboni i promoure l’Economia Social i Solidària al sector del turisme a Barcelona. Mitjançant el Barcelona Tourism Lab, busquem establir un diàleg constructiu entre actors socials pertanyents a diferents àmbits relacionats amb el sector del turisme, posant especial atenció en aquelles entitats que formin part del teixit de l’Economia Social i Solidària (ESS) de la ciutat. 

L’objectiu de la trobada és conèixer la perspectiva dels participants sobre les externalitats del turisme a Barcelona, el paper de l’ESS i d’explorar de forma conjunta accions necessàries per fer front als reptes ambientals i socials de l’activitat turística a la ciutat. Amb aquest taller volem poder avançar en la creació d’un full de ruta cap a un turisme baix en carboni i inclusiu, conèixer les oportunitats i reptes de l’ESS, l’adaptació de la destinació cap al canvi climàtic i debatre sobre les accions en matèria de mobilitat i descarbonització.

Context turístic a Barcelona

L’activitat turística a Barcelona porta associada una sèrie d’externalitats i impactes que afecten negativament a la ciutadania i als mateixos turistes. Per una banda, el turisme en l’actualitat és una font d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants. A més d’incrementar el consum energètic i hídric de la ciutat, l’activitat turística exerceix una pressió creixent sobre l’espai públic i els serveis urbans. D’altra banda, el rendiment econòmic turístic de la ciutat està relacionat amb la precarització laboral de determinats sectors de la ciutat. 

Tot plegat, es tradueix en una activitat que, tot i representar una porció molt important del PIB municipal i del mercat laboral, resulta en un seguit de crítiques veïnals. Donades les expectatives de creixement del sector en els anys vinents, els diferents compromisos comunitaris de reducció d’emissions i la creixent pressió del sector sobre la ciutadania, calen nous mecanismes per fer front els reptes vinents i sobretot repensar la forma en què el turisme es desenvolupa a la ciutat.

Objectius

– Investigar i reflexionar, de manera conjunta, sobre les principals problemàtiques socials i ambientals derivades del turisme en un context d’activitat turística rècord a la ciutat i de crisi climàtica.

– Identificar oportunitats pel sector de l’ESS per fer front i mitigar els impactes i externalitats de l’activitat turística.

– Debatre sobre les accions necessàries per fer més sensible el sector turístic a la realitat social de la ciutat, fer front als reptes ambientals i cocrear un full de ruta per a un turisme més inclusiu i descarbonitzat.

Estructura del taller

  • Presentació – 20 minuts

S’exposaran els principals impactes i externalitats ambientals i socials derivades de l’actual model turístic, posant especial èmfasi en les afectacions sobre la ciutadania, l’espai i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle derivats del de mobilitat. [A càrrec d’eco-union i Som Turisme]

  • Reflexions i propostes – 1 hora i 30 minuts

Se sol·licitarà als assistents que reflexionin breument i facin propostes sobre les següents qüestions:

– Quins són els principals impactes i externalitats socials i ambientals del turisme a Barcelona? Coincideixen amb els presentats a l’inici de la sessió, afegiríeu, extrauríeu o modificaríeu algun?

– Quines noves formes d’organització de l’activitat i l’oci turístic es poden articular des del cooperativisme, les entitats sense ànim de lucre i l’emprenedoria sostenible i social per mitigar les externalitats del sector? Quin és el paper del turisme de proximitat?

– Quines mesures han d’adoptar les administracions públiques i els agents turístics per avançar cap a un turisme responsable i inclusiu des d’un punt de vista ambiental, social i econòmic?

  • Presentació de resultats i cloenda – 10 minuts

S’exposaran les opinions, propostes i idees recollides durant l’activitat i es demanarà als assistents que valorin l’activitat i les qüestions tractades.

Participants

S’han convidat diferents representants d’entitats socials, ambientals i de recerca que treballen en matèria de turisme, així com representants del teixit cooperatiu de la ciutat. A continuació, es presenta el llistat d’entitats confirmades:

Llegeix o descarrega la memòria del taller