Skip to main content

El projecte TIPPING+ , un projecte d’Horizon 2020 dedicat a avançar en la comprensió científica dels punts d’inflexió socioecològics (SETP) en suport de les transicions cap a energies netes a les regions amb ús intensiu de carbó i carboni (CCIR), acaba de publicar 5 policy briefs que ofereixen valuoses idees i recomanacions per navegar per aquest concepte crític.

Aquests informes representen un esforç de col·laboració entre estimats experts i investigadors que participen al projecte TIPPING+. El seu objectiu és contribuir a lèxit de la transformació dels CCIR en centres sostenibles denergia neta. Cada informe tracta aspectes clau relacionats amb els punts d’inflexió socioecològics i ofereix estratègies pràctiques per facilitar les transicions cap a energies netes.

Constitueixen un recurs valuós per als responsables polítics, els professionals del sector, els acadèmics i les parts interessades en les transicions cap a una energia neta i el desenvolupament regional.

A continuació pots llegir o descarregar els policy briefs:

També hi ha disponible un resum dels 5 policy briefs, que ofereix una síntesi transversal de les principals idees polítiques derivades del projecte TIPPING+, financiat per la UE.